SAOI is de afkorting voor de stichting “Stichting Aanwezig Op Internet (SAOI)”, in het leven geroepen om zonder winstoogmerk een kapstok te zijn voor de internet aanwezigheid van bepaalde personen en organisaties.

Op 5 juli 2018 is de stichting “Stichting Aanwezig Op Internet (SAOI)” opgericht en in het handelsregister ingeschreven onder nummer 72071605.